O nás

Zpracování

Zpracování projektové dokumentace SHZ

Konzultace

Poradenství v oblasti plynového hašení

Dodávka a montáž

Dodávky a instalace systémů SHZ

Prohlídky a servis

Pravidelné prohlídky a zkoušky

Vynálezci i výrobci      

Společnost Fire Eater A/S byla založena v roce 1974 v Dánsku otcem dnešního majoritního vlastníka pana Torbjørna Laursena. Naše společnost byla průkopníkem v používání hasiva Halon pro námořní a průmyslové aplikace. 

Impulsem k vývoji nového hasiva byl incident, který se stal panu Laursenovi v roce 1984 v Iránu. V té době nabízel tamním zákazníkům systémy pro hašení ropných rafinérií na bázi Halonu. Po vydařeném testu hašení, kdy jako hořící medium použil svíčku, nejvyšší představitel z přítomných, test ohodnotil slovy :„ Dobré, ale tohle uhasím sfouknutím sám – ukažte nám, jestli uhasíte opravdový požár“.  T. Laursen po konzultaci s dodavatelem Halonu připravil nový test s použitím 10l Heptanu. V místnosti se po týdnu příprav sešla opět celá komise. Heptan byl zapálen, oheň byl systémem ihned detekován, hasivo vypuštěno a oheň byl v několika sekundách uhašen. T. Laursen byl šťastný, že se vše podařilo, ale pouze do doby, než se poprvé nadechl a uvědomil si, co se stalo. Atmosféra v místnosti byla plná jedovatých zplodin a viditelnost téměř nulová. Přítomní lidé se ve vzniklé panice snažili dostat co nejrychleji z místnosti a jeden ze přítomných se rozběhl do míst, kde předpokládal dveře. Bohužel se zmýlil a narazil hlavou do zdi. T. Laursen  lehce zraněného člověka vytáhl z místnosti. Po několika dnech s pomocí ambasády se mu podařilo Irán opustit.

Tehdy se začal zabývat myšlenkou vývoje nového hasiva, které bude bezpečné pro lidi, bude chránit majetek a nebude poškozovat životní prostředí. V té době se začaly také objevovat první zprávy o negativním vlivu Halonů na životní prostředí. 

T.Laursen v té době přednášel na hasičské universitě v Kodani a když vysvětloval studentům výhody a nevýhody inertních plynů, napadlo ho, proč nezkusit směs těchto plynů, ve které by eliminoval jejich špatné vlasnosti a dobré vlasnosti zvýraznil. Další tři roky bádání a testů daly vzniknout hasivu INERGEN®, jak jej známe dnes i pod názvem IG-541.

Společnost Fire Eater je již po desetiletí uznávána jako leader inovací v oblasti stabilních protipožárních systémů. Pro své zákazníky vyvíjíme, navrhujeme a vyrábíme unikátní řešení hasicích systémů. V roce 1996 jsme vyvinuli nové hasicí medium, které je absolutně bezpečné jak pro lidský organismus, tak pro životní prostředí a přitom je vysoce účinné. Tuto směs plynů máme zaregistrovanou pod názvem INERGEN®. Naše systémy jsou v České republice certifikovány AO 204 TAZUS Praha. V České republice působí dceřinná společnost Fire Eater CZ od roku 2002.