INERGEN – IG 541

Zpracování

Zpracování projektové dokumentace SHZ

Konzultace

Poradenství v oblasti plynového hašení

Dodávka a montáž

Dodávky a instalace systémů SHZ

Prohlídky a servis

Pravidelné prohlídky a zkoušky

Primárním úkolem hasiva Inergen /IG-541/ je ochrana lidských životů, datových úložišť, jako jsou serverové místnosti, datové sály, rozvodny a jiné prostory obsahující technologie nebo historicky cenný majetek, který není vhodné hasit vodou ani jiným hasicím médiem založeným na vodní nebo chemické bázi.

Princip hašení spočívá ve snížení množství kyslíku.

Do chráněného prostoru se pro uhašení požáru vypustí vypočtené množství  hasiva Inergen, které vytlačí přetlakovými klapkami část normální atmosféry a nahradí ji atmosférou, kde je pouze 10-12,5% kyslíku. Naprostá většina hořlavých materiálů potřebuje k hoření 15% kyslíku.

Jednoznačné výhody hasiva INERGEN®:

  • nemá negativní vliv na zdraví lidí ani na přírodní prostředí
  • vysoká účinnost – hasí efektem 3D – dostane se tam, kam se voda nedostane
  • neutralita vůči všem materiálům, žádná jeho složka se v plamenech nerozkládá a chemicky nereaguje, takže nevznikají jedovaté látky jako při použití chemických hasiv
  • je to nevodivá směs inertních plynů
  • běžná viditelnost v chráněném prostoru po vypuštění hasiva, protože hasivo je skladováno při 300barech stále jako plyn /nemění skupenství
  • cenová dostupnost

Jakým způsobem zabezpečuje INERGEN® ochranu lidských životů?

Hasivo INERGEN® je zcela jedinečné v tom, že fyziologicky vyvážený obsah CO2 zajišťuje nezbytný přísun kyslíku pro organismus člověka navzdory tomu, že hašení probíhá snížením obsahu kyslíku v prostoru pod hodnotu 15%, kdy většina materiálů již nemůže hořet (běžný obsah kyslíku v atmosféře je 21%)

Přítomnost CO2 ve zhášecí atmosféře INERGENU stimuluje mozek k maximálnímu využití omezeného množství kyslíku v chráněném prostoru. Jako jediné hasivo byl INERGEN během svého vývoje testován na lidech (doloženo rozsáhlou a jednoznačnou dokumentací, která se opírá o ověření na více než 5000 komplexních testech). Je možno vyzkoušet vypouštění hasiva v přítomnosti osob při plném testu včetně zahoření.

Společnost Fire Eater CZ se účastní mnoha projektů, odborných debat a konferencí a ráda  poskytne informace z této oblasti svým současným i potenciálním zákazníkům.