Zpracování

Zpracování projektové dokumentace SHZ

Konzultace

Poradenství v oblasti plynového hašení

Dodávka a montáž

Dodávky a instalace systémů SHZ

Prohlídky a servis

Pravidelné prohlídky a zkoušky

Naše služby

  • Zpracování všech stupňů projektové dokumentace SHZ
  • Konzultace – poradenství v oblasti plynového hašení
  • Dodávky a instalace systémů SHZ
  • Uvedení SHZ do provozu
  • Zkoušky těsnosti chráněného prostoru (Door fan test)
  • Pravidelné prohlídky
  • Servis systémů SHZ
  • Doplňování hasiva Inergen /IG-541/
  • Zkoušky tlakových lahví